P R O G R A M Izvođači Preuzmite u PDF formatu

1. VEČER: 22.09.2020. u 20:00 sati
- Otvorenje festivala

2. VEČER: 23.09.2020. u 20:00 sati

24.09. u 17:30 sati:
Matineja mladih hrvatskih laureata

3. VEČER: 24.09.2020. u 20:00 sati - Hrvatski autori

Kontakt / Contact: